Over Dokter Mia De Bie

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Maak een afspraak op 051 20 47 70. 

Alle raadplegingen zijn op afspraak

Raadplegingen

Dinsdag 08.30 - 12.00
Woensdag 14.00 - 19.00
Vrijdag 08.30 - 12.00

Contactgegevens secretariaat

051 20 47 70

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.