Algemene Info 

De dienst kinderziekten in Roeselare wil een hoogkwalitatieve, goed bereikbare gespecialiseerde dienstverlening aanbieden. Door de uitbouw van subspecialisaties geniet elke patiënt van de expertise van alle collega’s. De focus ligt op gepersonaliseerde en patiëntvriendelijke begeleiding van zieke kinderen en hun ouders met respect voor de eerste lijn.

In de campus Menen en Torhout ligt de klemtoon meer op algemene behandeling van kinderziekten. Dit in een goede samenwerking tussen de collegae over de campussen heen.

Campus Brugsesteenweg, is overdag toegankelijk via centrale ingang en na 21 uur via Gasthuisstraat (via de kraamafdeling, druk op de nachtbel).

Campus Menen en Torhout, overdag tot 20 uur toegankelijk via de hoofdingang. Tussen 20 uur en 8 uur via de dienst spoedgevallen (ingang naast de hoofdingang van het ziekenhuis)

Spoedgevallen

Op de campus Brugsesteenweg is er niet langer een dienst spoedgevallen aanwezig, maar is er opvang van zieke kinderen door de permanente beschikbaarheid van de kinderarts van wacht.

Het kind met traumatologische en/of chirurgische problemen wordt doorverwezen naar de dienst spoedgevallen op de campus Wilgenstraat. (ingang Meensesteenweg)
De triage gebeurt bij voorkeur na telefonisch overleg met de kinderarts van wacht
In Roeselare op 051 23 62 31
In Menen  056 52 24 90 
In Torhout 050 23 21 11