Kinderallergologie  en immunologie

Het allergieprofiel van kinderen kan vanaf 6 maand d.m.v.  huidtesten uitgewerkt worden, zo nodig aangevuld met gerichte rasttesten en recombinantallergenen.
Bij het vermoeden van immuundeficiëntie worden zo nodig aanvullend op  een eerste screening meer uitgebreide investigaties uitgevoerd in overleg met de dienst klinische biologie en i.s.w. met de  dienst kinderimmunologie van UZ Leuven en UZ Gent.
De kinderdiëtiste met bijzondere interesse voor allergie bij kinderen heeft een zeer belangrijke rol  bij het uitwerken en opvolgen van een dieet bij patiëntjes met voedingsallergieën en het uitvoeren van provocatietesten.
De kinderastmaverpleegkundige begeleidt de opstart van sublinguale desensibilisatie en subcutane immunotherapie en verzorgt de educatie van de Epipen bij kinderen met anafylactische reacties.
In samenwerking met de dienst neus-keeloorziekten en huidziekten zal in de nabije toekomst een zorgpad voor  het kind met ernstig eczeem en allergische rhinitis opgesteld worden.