Kinderendocrinologie

Kinderen met hormonale stoornissen kunnen terecht bij de kinderendocrinoloog en zijn team.
We zijn door het RIZIV erkend als centrum voor kinder- en jeugddiabetes wat betekent dat alle kinderen met diabetes tussen 0 en 16 jaar kunnen genieten van een multidisciplinaire aanpak en een gestructureerde opvolging, steeds met terugkoppeling naar de eerste lijn. Het diabetesteam bestaat uit een kinderdiabetesverpleegkundige, kinderdietist, kinderpsycholoog en een kinderendocrinoloog
Bij kinderen met een afwijkend groeipatroon kunnen we  bij sommigen een behandeling met groeihormoon aanbieden.
Ook alle puberteitsstoornissen kunnen we behandelen gaande van een pubertas praecox tot en met uitblijven van pubertaire ontwikkeling.
Obesitas komt meer en meer voor, ook bij kinderen en in samenwerking met onze kinderarts gespecialiseerd in maag-darm-leverziekten gaan we na of er geen hormonale oorzaak aanwezig is. Ook de hormonale weerslag van het overgewicht wordt geëvalueerd(metaboolsyndroom).