Kinderneurologie en revalidatie

Kinderneurologie omvat de diagnostische uitwerking en therapeutische aanpak van :
- mentale retardatie
- problemen met motoriek (bv. hersenverlamming)
- epilepsie
- tics
- hoofdpijn
- leer- of gedragsproblemen
- …
De dienst kinderneurologie biedt eigen EEG- en 24u-video-EEG-diagnostiek.
Goede beeldvorming (MRI, al dan niet onder narcose) is mogelijk in het AZ Delta; voor genetische en metabole onderzoeken worden stalen verstuurd naar universitaire laboratoria.
Moeilijke casussen worden o.m. besproken op LOK-vergaderingen kinderneurologie en universitaire stafvergaderingen.
Er bestaat een nauwe samenwerking met de consulenten ontwikkelingstherapie (mevr. Vandenberghe) en klinische genetica (prof. dr. O. Van Akker).
De kinderneuroloog is ook verbonden aan de thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor, aan het Dominiek Savio-instituut, en aan het Neuromusculair Referentiecentrum West (UZ Gent).