Kindernierziekten

De kindernefroloog is er voor kinderen met nier- en plasproblemen. 
Wat betreft nierpathologie gaat dit voornamelijk om patiënten met een vorm van uropathie of nierinsufficiëntie.
Vaak worden reeds bij prenatale echo''''s afwijkingen aan de urinewegen vastgesteld. De ouders zijn dan prenataal welkom voor counseling, zij worden hiervoor verwezen door de gynaecoloog. Na de geboorte volgen we de zuigeling op, echografie van de urinewegen gebeurt op de raadpleging door de kindernefroloog. Bij nood aan urologische ingreep wordt de patiënt besproken met de urologen van AZ Delta of UZ Gent.
Kinderen met plasproblemen (recidiverende urineweginfecties, dagincontinentie, bedplassen…) kunnen terecht op onze plasraadpleging op woensdagnamiddag. Hierbij werken de kindernefroloog en de gespecialiseerde bekkenbodemkinesist samen en kan een uroflow onderzoek worden uitgevoerd.
Er is een nauwe samenwerking met UZ Leuven en UZ Gent; waar onze kindernefrologe  1 dag per week consulent is