Neonatologie en medium care

Prematuren (vanaf 32 weken met longvoorbereiding), neonaten, zuigelingen en grotere kinderen met acute respiratoire insufficiëntie en ernstige infecties worden adequaat opgevangen door middel van up-to-date inhalatie-, zuurstof- en antibioticatherapie. Conform de recentste guidelines worden protocols uitgewerkt in overleg met de  kinderlongartsen in West- en Oost-Vlaanderen, waarbij we vanuit AZ Delta de drijvende kracht zijn in het tot stand brengen van dit netwerk.  
We hebben jarenlang  ervaring met CPAP op de dienst neonatologie en sinds enkele jaren gebruiken we ook op de dienst kinderziekten high flow nasale canula (Optiflow) om hogere flow van 02 en PEP  toe te dienen bij patiëntjes met ernstige  respiratoire insufficiëntie en hoger zuurstofnood. Er is een vlotte back-up met de dienst intensieve zorg en de kinderintensivisten in AZ Delta en als een doorverwijzing nodig is, wordt zeer intens overlegd met  PICU UZ Gent of de dienst neonatologie AZ Sint-Jan Brugge.
Bij zuigelingen met verhoogd risico voor wiegendood kan een polysomnografie uitgevoerd worden.  In de toekomst zal in samenwerking met de dienst longziekten en neus-keel)-oorziekten een slaapstudie aangevraagd kunnen worden voor grotere kinderen met vermoeden van OSAS.
Andere indicaties die we opvangen op de dienst medium care zijn :  diabetische keto-acidose, ernstige epilepsie-aanval, cardiale decompensatie, acuut abdomen, metabole ontregeling, e.a.