Kinderdiabetes

Artikel: http://deltaplus.azdelta.be/az-delta-2#!/longkanker-copy-copy-2-copy-2-copy 

Voor de provincie West-Vlaanderen zijn twee centra erkend: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en AZ Delta. Eén van de cruciale selectiecriteria hiervoor was het aantal kinderen in follow-up.

PATIËNTENCOMFORT

Door het concentreren van specifieke zorgbehoeften in specialisatiecentra, stijgt het voordeel voor de patiënt. Dr. Karl Logghe: “Naast het feit dat diabetespatiëntjes multidisciplinaire opvolging krijgen van zowel de kinderendocrinoloog als de diabetesverpleegkundige, de psycholoog, de diëtist en diabeteseducator, is er ook een belangrijk terugbetalingsvoordeel met ruimte voor nieuwe technologieën die het patiëntencomfort verhogen. Voor ouders is het al een klap wanneer diabetes vastgesteld wordt bij hun kind. Het laatste wat je dan nodig hebt is een persoonlijke zoektocht naar de juiste hulp en middelen.”

VINGERPRIK VERLEDEN TIJD

Bij patiënten met kinderdiabetes type 1 wordt sinds augustus de nieuwe ‘FreeStyle Libre’ diabetessensor volledig terugbetaald indien zij opgevolgd worden door een erkend kinderdiabetescentrum.
Het grote voordeel van de sensor is dat de vervelende vingerprik om de suikerwaarde te meten niet langer nodig is. Via een patch die het suikergehalte in het interstitieel vocht meet en een scanner die je boven de patch houdt, kun je voortaan op een aangenamere manier de suikerwaarde meten. De patch vervang je om de veertien dagen. Dr. Karl Logghe: “Zeker bij kinderen biedt dit systeem een grote meerwaarde. Ze gaan door allerlei fases waardoor hun eet- en bewegingspatronen minder constant zijn en hun suikerwaardes sterk kunnen fluctueren. De FreeStyle Libre laat toe om vrijwel continu zicht te hebben op de waardes en ’s nachts moet het kind niet meer wakker gemaakt worden voor de meting. Voor zowel kind als ouder is dit op zich al een verademing.

DIABETESEDUCATIE

In het kinderdiabetescentrum speelt diabeteseducatie een centrale rol. Kinderen en ouders krijgen intensief vorming, niet alleen rond de fysieke verzorging, maar ook rond het omgaan met de aandoening in al zijn aspecten.

Maar het gaat nog verder dan dat. Dr. Karl Logghe: “Als kinderdiabetescentrum is het ook van belang aan scholen, jeugdbewegingen en andere centra voorlichting te geven, zodat zij kunnen inspelen op de behoeftes van deze kinderen. Het kinderdiabetesteam bezoekt dan ook actief scholen om informatie te geven omtrent diabetes type 1.”

SPECIALISATIECENTRA

De concentratie van aangepaste zorg voor specifieke zorgbehoeftes in gespecialiseerde centra maakt deel uit van het nieuwe ziekenhuisbeleid en zet de trend voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld ook aan centra gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. Dr. Karl Logghe: “Voor de Vlaming die gewoon is om op extreem korte afstand aan al zijn behoeftes te kunnen voldoen, is dit natuurlijk even wennen. De bovengenoemde voordelen voor de patiënt om opgevolgd te worden in gespecialiseerde centra zijn daarentegen onschatbaar. Wij zijn ook 24 uur per dag bereikbaar voor onze patiënten.”